ของ 5 อย่าง ไม่ควรมีไว้ในรถ ขัดโชคเงินทอง

ของ 5 อย่าง ไม่ควรมีไว้ในรถ ขัดโชคเงินทอง

ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัย ความเชื่อยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญ และยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต้องห้าม ใด ๆ สมัยโบราณที่เคยเอ่ยไว้

อาทิเช่น การเดิน การนอน การนั่ง หรือแม้กระทั่งการขับรถไปไหนมาไหน ก็ตาม

ดั่งคำ เ ชื่ อ ที่ว่า อย่ านอนหันหัวออกไปทางทิศตะวันตก จะทำให้ เ จ็ บ ป่ ว ย ได้ง่ายเพราะเป็นทิศของคนตา ย

ตอนกินข้าวอย่ าเอาช้อนเคาะจ า น ข้ า ว เพราะจะเป็นการเรียก ด ว ง วิญญาณพเนจร เป็นต้น

เรามาดูกันว่าสิ่งต้องห้า ม อ า ถ ร ร พ์ ในความ เ ชื่ อ ของคนโบราณ 5 สิ่ง ห้า ม อยู่ในรถ

1 พวงมาลัยแห้งคารถ

ในบรรดาของคนหลาย ๆ คน มักจะบู ช าพวงมาลัย ด อ ก ไม้แขวนไว้ในรถ

เพื่อ บู ช า แม่ย า นาง แล้วมักจะปล่อยให้แห้งหรือลืมนำมาทิ้ง

จนพวงมาลัยแห้งกรอบจะทำให้ภายในรถเกิด เ ชื้ อ ร า

เพราะเวลาเราเปิดแอร์จะเกิด เ ชื้ อ ร า ฟุ้งกระจายภายในรถ

จนทำให้คนที่อยู่ภายในรถ ป่ ว ย ไม่สบายได้

2 นาฬิกา ต า ย นาฬิกาหรืออะไรก็ตามที่หยุดการเคลื่อนไหว

ไม่มีการเคลื่อนที่ใด ๆ หรือแม้กระทั่งคำว่าตา ย ไม่ควรอยู่ในรถ

นั่นอาจจะทำให้เกิดค ว า ม สู ญ เ สี ย

3 สิ่งของที่มีรอยร้าว

ในความ เ ชื่ อ สมัยโบราณสิ่งของใดๆก็ตามที่มีรอยแตกหรือรอยร้าว

ไม่ควรเก็บไว้ในรถ ศาสตร์หรือฮวงจุ้ยในรถ ก็จะมีลักษณะคล้าย ๆ กับบ้าน

จะทำให้ประสบพบเจอแต่สิ่งไม่ดี มีแต่เรื่องแย่ๆ อย่ างเช่น กระจกที่แตกร้าว ควรทิ้งไป

4 สิ่งของคนที่ เ สี ย ชี วิ ต แล้ว

รูปภาพหรือสิ่งของของบร รพ บุรุษ หลายคนมักจะเก็บเอาไว้กับตัวหรือในรถ

และเรามักจะขับรถไปไหนมาไหน มีทั้งจอดตากแดด ตากฝน แดดร้อน ๆ ไม่สมควรอย่ างยิ่ง

เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมลคลที่ควรเคารพ บู ช า ไว้ในที่ร่มที่เย็น ๆ ที่ที่อากาศถ่ายเทได้ สะด วก

หากเก็บไว้ภายในรถ เ ชื่ อ กันว่าจะทำให้ชีวิตเกิดความไม่สงบร้อนรนจิตใ จ

5 ไม่ควรทำเงินล่วงหล่น

ไม่เชิงห้า ม ขึ้นกันเลยทีเดียว แต่เตือนให้ ร ะ มั ด ร ะ วั ง กันมากกว่า

เหรียญหรือแบงค์ที่มีตราสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่เรายกให้เป็นสิ่งที่สูงสุด

เมื่อมันหล่นในรถซึ่งเราหาไม่เจออาจตกใต้เบาะนั่งที่เรานั่งหรือนั่งทับโดยไม่รู้ตัว

เพราะเราไม่รู้ตกตำแหน่งใด อาจจะเหยียบเข้าก็เป็นได้ ซึ่งอาจจะทำให้ชีวิตไม่เป็นมงคล

ควรเก็บให้เรียบร้อยเช็คเงินตราให้ดีก่อนจะออกเดินทาง

ลองหันมาสำรวจสิ่งของภายในบ้านหรือในรถของคุณกันด้วยนะว่าสิ่งต้องห้า ม เหล่านี้มีหรือเปล่า

บางทีไม่ เ ชื่ อ ก็อย่ าลบหลู่คำสอนเหล่านี้ อย่ างน้อยสิ่งของที่อยู่สภาพดี

ก็จะเป็นผลดีกับชีวิตของเราก็ได้ อย่ างไรก็ตาม

ความ เ ชื่ อ เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นความ เ ชื่ อ ส่วนบุคคล เป็นเพียงคำชี้แนะเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *